تعیین وقت

 فرم تعیین وقت جلسه خصوصی

(تلفنی یا حضوری)

بعد از پر کردن فرم زیر  برای تنظیم وقت جلسه شما طی ۱ روز کاری آینده با شما تماس گرفته می شود.

جلسات 2 ساعته می باشد اما می توانید در صورت تمایل یک ساعته رزرو کنید  (حضوری یا از طریق تماس تلفنی)

*پیشنهاد ما جلسه ۲ ساعته است

هزینه جلسه یک ساعته : ۱ میلیون تومان

هزینه جلسه دو ساعته: ۱.۸ میلیون تومان (۱ میلیون و هشتصد هزار تومان)

برای تنظیم وقت دقیق ۴۸ ساعت بعد از پرداخت فرم زیر با شما تماس گرفته می شود.

آدرس جهت مراجعین حضوری:

تهران – محدوده اقدسیه (بعد از پرداخت آدرس برایتان ارسال می شود)

Appointment

  • لطفا مشخص کنید چند ساعت جلسه خصوصی میخواهید رزرو کنید
  • 0 ریال
  • بعد از تکمیل فرم طی ۲ روز کاری آینده برای تنظیم وقت با شما از طرف پشتیبانی تماس گرفته می شود