تعیین وقت

  فرم تعیین وقت جلسه خصوصی

(تلفنی یا حضوری)

 

نکات قابل توجه:

بعد از پر کردن فرم زیر  برای تنظیم وقت جلسه شما طی ۱ روز کاری آینده با شما تماس گرفته می شود.

جلسات ۱ ساعته می باشد و فقط در صورتی که جلسه اول مراجعه شما باشد امکان طولانی شدن جلسه تا نهایتا ۲ ساعت وجود دارد.

(بدون پرداخت هزینه اضافی)

آدرس جهت مراجعین حضوری:

محدوده اقدسیه

  • بعد از تکمیل فرم ٫ طی ۲۴ ساعت آینده برای تنظیم وقت و پرداخت با شما از طرف پشتیبانی تماس گرفته می شود

  • این تاریخ حدودی می باشد و به منزله تعیین تاریخ جلسه قطعی شما نمی باشد
  • قیمت: 5,000,000 ریال
  • 0 ریال
  • I'm not a robot را تیک بزنید