default image

بهترین و به موقع ترین اتفاق زندگیم آشنایی با استاد فرجام بود و ازشون ممنونم بخاطر همه کمک ها و همه زمان هایی که همراه بودن

امیدوارم بهترین ها براتون رقم بخوره همونطور که برای من رقم خورد

نازنین-م پزشک جولای 15, 2018