فرم تعیین وقت جلسه خصوصی (تلفنی یا حضوری)

بعد از پر کردن فرم زیر  برای تنظیم وقت جلسه شما طی ۱ روز کاری آینده با شما تماس گرفته می شود.

 

جلسات 2 ساعته می باشد اما می توانید در صورت تمایل یک ساعته رزرو کنید (حضوری یا از طریق تماس تلفنی)
*پیشنهاد ما جلسه ۲ ساعته است*
هزینه جلسه یک ساعته : ۳ میلیون تومان
هزینه جلسه دو ساعته: ۴ میلیون تومان


برای تنظیم وقت دقیق ۴۸ ساعت بعد از پرداخت فرم زیر با شما تماس گرفته می شود.